Uncategorized

18.12.15 สหรัฐปรับอัตราดอกเบี้ย

HoldCash

 • การปรับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นอีก 0.25% หลังจากที่ไม่ได้ปรับมาเกือบ 10 ปี จะกระทบตลาดเกิดใหม่ เช่นไทย มากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว โอกาสเงินทุนไหลออกมีสูง เพราะความเสี่ยงกับผลตอบแทนในตลาดพัฒนาแล้วจะดีกว่า ประเทศที่น่าจะได้ประโยชน์จากการปรับครั้งนี้คือกลุ่มยูโร เพราะจะทำให้ค่าเงินอ่อนตัวลง การส่งออกจะดีขึ้น
 • การที่เงินเหรียญสหรัฐมีแนวโน้มแข็งตัว เพราะการปรับดอกเบี้ย (ซึ่งจะมีแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกหลายระรอก เพื่อให้ไปถึงประมาณ 3% ตามเป้าหมายก่อนเกิดภาวะวิกฤติ) จะทำให้จีน ยกเลิกการผูกค่าเงิน เงินหยวนจะค่อยอ่อนตัวลง เงินบาทและทุกสกุลในภูมิภาค คงอ่อนตัวตาม แต่ไม่มีผลดีทาง ศก. ไม่เหมือนกับตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เงินหยวนยังคงตรึงกับดอลลาร์ ทำให้ประเทศอย่างไทย ได้เปรียบในการส่งสินค้าออกมาฟื้นฟู ศก.
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย…นัยต่อตลาดเงินและเศรษฐกิจไทย
 • แนวโน้มตลาดหุ้นจึงยังคงเป็นลบในระยะยาว
Advertisements
Standard
Uncategorized

15.12.15 ศก. จีนจะฉุดไทยลงไปอีก

SellStocks

Standard
Uncategorized

14.12.15 Paris Climate Agreement

HoldCash

 • ขอตกลงปารีสในการลดการปล่อยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีผลกระทบทางลบกับอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำมัน ยานยนต์ และถ่านหิน เป็นอย่างมาก ธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำมัน(เช่น ปตท.) จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานของโลกไปเป็นอย่างอื่น โดยในที่สุดโลกจะพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากน้ำมันลดลงอย่างมาก ส่วนอุตสาหกรรมถ่านหิน(เช่น บ้านปู) อาจหมดอนาคตในเวลาอันใกล้ เพราะในบรรดาแหล่งพลังงานสกปรกทั้งหลาย ถ่านหินถือเป็น “หัวหน้าผู้ร้าย” ทีเดียว ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ น่าจะเป็นพวกพลังงานทางเลือก แต่ก็ไม่น่าจะใช่เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะยังขาดประสิทธิภาพอยู่มาก ยังต้องพึ่งเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่เช่นเดียวกัน
 • สำหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน เพื่อสร้างความสมดุลและรองรับปัญหาจากการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ คงต้องพับไปอย่างถาวร ยกเว้นมีเทคโนโลยีในการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดี
 • เทคโนโลยียานยนต์ของโลก ก็จะต้องพลิกโฉม จนอาจถึงขั้นเลิกใช้น้ำมันในที่สุด
 • เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ภายใน 10-15 ปี และจะเป็นการพลิกโฉมในหลายๆอุตสาหกรรมของโลก
Standard
Uncategorized

11.12.15 คำเตือนจากธนาคารโลกเรื่องสังคมสูงวัย

HoldCash

 • ธนาคารโลกเตือนสังคมเอเซียตะวันออก เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลก
 • ไทย เป็นประเทศแนวหน้าในเรื่องนี้ ผลกระทบต่อ ศก.ก็คือ กำลังซื้อลด ขาดแคลนแรงงานผลิตสินค้าและบริการ รัฐบาลมีภาระงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ ในขณะที่รายได้ภาษีลด ส่งผลให้ ศก. หดตัวไปเรื่อยๆ เหมือนญี่ปุ่น
 • ข่าวดีสำหรับภาคธนาคารก็คือ ธปท. แถลงว่าตัวเลขหนี้เสียเริ่มคงที่ หนี้เสียเกิดใหม่เริ่มน้อยลง แสดงถึงการปรับตัวของลูกหนี้ (เช่นการเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เสีย) แต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว โอกาสที่จะเห็นตัวเลขหนี้เสียเพิ่มขึ้นก็ยังสูง
Standard
Global economic outlook, Thai Stock Market, Thailand economic outlook

09.12.15 คำเตือนจากธนาคารโลก

 

HoldCash

 • ประเทศกำลังพัฒนา อาจประสบปัญหาเงินทุนไหลออก ถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากผลตอบแทนที่ตลาดสหรัฐจะดีกว่า ในขณะที่ความเสี่ยงต่ำกว่า และอัตราการเติบโตทางเศรษกิจที่มีอนาคตกว่า
 • ผลกระทบคือ อัตราดอกเบี้ยในประเทศจะสูงขึ้น -> การบริโภคลดลง, ภาระหนี้สินในสภาวะที่หนี้ภาคครัวเรือนท่วมหัวจะรุนแรงขึ้น, สถาบันการเงินมีหนี้เสีย และความสามารถปล่อยเงินกู้ลดลง, กระทบยอดขายธุรกิจที่พึ่งการบริโภคภายใน (ที่ไม่ใช่เน้นการส่งออก)+อสังหาริมทรัพย์
 • คำแนะนำ-ถือเงินสด เพื่อรอการประชุม Fed กลางเดือน
Standard
Global economic outlook, Thai Stock Market, Thailand economic outlook

08.12.15 ราคาน้ำมันดิ่ง

SellStocks

 • OPEC ประกาศยกเลิกเพดานการผลิต ปล่อยให้ราคาน้ำมันดิ่ง ราคาตลาดโลกต่ำสุดในรอบ 6 ปี WTI $37.65 -> พืชผลทางการเกษตรอื่น จะตกต่ำไปด้วย โดยเฉพาะยางพารา มีผลกระทบต่อรายได้ภาคเกษตรของไทยโดยตรง กำลังซื้อจะยังไม่กลับมา
 • ค่าเงินประเทศส่งออกน้ำมัน/โภคภัณฑ์ ตกยกแผง Canadian Dollar ต่ำสุดในรอบ 11 ปี ค่าเงินประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่ เวเนซูเอลลา รัสเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย
 • ตลาดหุ้นเอเซียและตลาดเกิดใหม่ จะได้รับผลลบจากราคาโภคภัณฑ์ตกต่ำตามไปด้วย + ผลกระทบจาก ศก. จีนที่ตัวเลขส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง
 • สำหรับตลาดหุ้นไทย หุ้น ปตท. ซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุดใน SET ก็จะฉุดดัชนีลง
 • นักวิเคราะห์คาดว่าราคาทองคำ จะตกลงอีก

Capture

Standard
Global economic outlook, Thai Stock Market, Thailand economic outlook

03.12.15 ศก. ไทยยังอ่อนแอ

Standard